Temamøter/aktiviteter

Skiltdugnad og hvilepause. Fra venstre: Tom Kristensen, Bjørn Terje Norheim og Tor Bergli tar en pust i bakken.

Innsamling av museumsgjenstander på Strand, historielaget henter gamle redskaper. 

Medlemstur til Høytorp fort med omvisning.

Pengene fra Rømskog kommune i forbindelse med kulturminneplanen ble brukt på varmepumpe på Kørren.

Merking av Bøseterveien og Kirkeveien.

Bjørn Norheim skrur opp skilt