Slektsforskning

Rømskog Historielag har hatt informasjonsmøter om slektsforskning. Dette vil bli gjentatt om interessen er tilstede. Historielaget ønsker å gi informasjon til de som vil begynne med sin egen slektsforskning. Lagets representanter er på Rømskog bibliotek på tirsdager kl 0900-1230.