Representasjon

Ved generelle representasjonsoppgaver/tilstellinger utad
Styreleder Nils Nilssen

Ved møter for tillitsvalgte i Østfold Historielag

Styreleder Nils Nilssen

Ved kulturminneplanarbeidet i kommunen

Styreleder i Rømskog Historielag Nils Nilssen

Ved bilderegistreringsarbeide
t i samarbeid med Østfold fylkeskommune
Leder Nils Nilssen

I museumsnemnd/ styret for Kurøen bygdetun
Styreleder Nils Nilssen