Lagets webside

Rømskog Historielag ønsket i 2018 å presentere en egen webside, «romskoghistorielag.no». Styret har derfor fra mars 2018 engasjert Gunnar Hjorthaug til å etablere og drifte en webside for Rømskog Historielag.

Fra 1.1.2020 driftes siden av Rømskog Historielag selv.