Lagets historie

Rømskog Historielag ble stiftet 12. mars  1985 med formålet å ta vare på bygdas tradisjoner, kulturminner og historie. Det historielaget arbeidet mest med de første årene var å samle inn og registrere gamle redskaper som skulle stilles ut på Kurøen (Kørren).

Inge Sandem var den første lederen i 1985. Årsmøtet for 1986 fikk følgende til tillitsvalgte:

Styret
Formann:                      Inge Sandem
Sekretær:                     Hemming Ringsby
Kasserer:                      Inger Ramberg
Styremedlem:            Sidsel Nilsson
Styremedlem:            Ole Ous

Varamedlemmer
Alf Dalheim
Innan Kjørsvik

Revisorer
Nikolai Haugen
Nils Nilssen

Valgkomitè
Guri Lindaas, formann
Jørgen Dahl
Liv Flenstad