Kulturminneregistrering

Siden 2009 har Østfold Historielag og lokale historielag arbeidet med å registrere kulturminner. Kulturminner blir plassbestemt ved hjelp av GPS, avfotografert og lagt ut på internett. Registreringen omfatter alle kulturminner fra gravrøyser til kirker, landskaper og navn.

Kommunen har et ansvar for å registrere kulturminner, men historielagene bidrar med feltarbeid og den praktiske jobben.

Kontaktperson: Styreleder Nils Nilssen

Rømskog Historielag har siden 2019 satt opp skilt ved forskjellige nedlagte boplasser og noen andre kulturminner.

Skilt satt opp ved Ertevassfallet sommeren 2020. Foto: Nils Nilssen