Heder og ære

Rømskog Historielag har ønsket å hedre medlemmer som har vist stor og trofast innsats til det lokalhistoriske arbeidet i kommunen.

Følgende er utnevnt til lagets æresmedlemmer:

Jørgen Jovall Dahl (1928-2020)  fra 2014
Willy Bray (f.1930)                         fra 2014
Hemming Ringsby (1942-2021)  fra 2016
Inger Ramberg                               fra 2022
Anne Synnøve Lysaker                 fra 2022
Inger Johanne (Innan)Taraldrud  fra 2022

 

Jørgen Jovall Dahl og Willy Bray i 2014 Foto: Nils Nilssen
Hemming Ringsby i 2016 Foto: Nils Nilssen
Inger Ramberg til venstre og Anne Synnøve Lysaker i 2022
Inger Johanne (Innan) Taraldrud i 2022