Rømskog Bygdebok

Rømskogs bygdehistorie er samlet i 3 bind.

Bygdebok bind 1, Bosetnings- og næringshistorie:
Bind 1

Bygdebok bind 2, Kulturhistorien fra de eldste tider frem til 1902:
Bind 2

Bygdebok bind 3, kulturhistorien fra 1902:
Kapittel 1-4
Kapittel 5-10
Kapittel 11
Kapittel 12
Kapittel 13
Ordførere og ansatte

Bygdebøkene kan du få kjøpt på biblioteket mandag og torsdag kl. 12.00-18.00.
Bind 1: Bosetnings- og næringshistorie (kr. 300,-)
Bind 2: Kulturhistorien fra de eldste tider frem til 1902 (kr. 200,-)
Bind 3: Kulturhistorien fra 1902 til 2000-tallet (kr. 300,-)
​Prisen på bygdebøkene er gjeldene fra april 2017,

Historielaget (v/ Nils Nilssen tlf. 959 80 329) selger også bøkene.