Bilder

 

 

Rømskog Historielag har i flere år hatt et arbeid med å sikre og registrere lokalhistoriske bilder og historier. Til nå er det registrert ca 1000 bilder. Historielaget har fått lånt gamle bilder fra folk i bygda som nå blir skannet inn med god kvalitet. Det lokale bildearkivet  vil bli overført til Østfold bildearkiv.  Bildesamlingen skal da etterhvert bli tilgjengelig for alle på en søkbar bildebase.

Image with visual parallax effect