Årsmøte 2022

The following is an excerpt. Rømskog Historielag har årsmøte torsdag den 17. februar kl 1900 på kommunehuset. Vanlige årsmøte saker. Kaffe med noe å bite i. Frist for innsending av nye saker er 2.2. 2022
Les mer

Kulturminneplan 2018-2022

The following is an excerpt. Planutvalget i Rømskog kommune vedtok  24 .oktober 2017 å sende forslag til Kulturminneplan 2018 - 22 ut på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14. Høringsfrist ble sa
Les mer

Tirsdagsgruppa – lokalhistorie

The following is an excerpt. Tirsdager kl 0900-1230 ! Her har du mulighet for å være med på lokalhistorisk forskning og registrering. Har du spørsmål om kulturminner eller slektsforskning. Rømskog Historielag
Les mer