Velkommen til Rømskog Historielag

Lagets viktigste oppgave er å fremme interessen for lokalhistorisk virksomhet i bygda. På Rømskog Historielags nettsider vil du finne informasjon om Rømskog Historielag sine aktiviteter. Vi ønsker å ta vare på lokalsamfunnets tradisjoner, kulturminner og historie. Dette krever at vi tar vare på bilder, gjenstander og skriver ned fortellinger som vi kan dele med alle innbyggere og kommende slekter. Historielaget ønsker å være en møteplass hvor det er trivelig å delta, enten det er på temakvelder, i registreringsarbeid, på turer eller tips til slektsforskning om hvordan en kan finne tilbake til sine slektsrøtter. Rømskog Historielag er medlem av Østfold Historielag som er en paraplyorganisasjon for de lokallag som er medlemmer. Her får de lokale lag tilgang på erfaringsutveksling og ideer til det lokale arbeidet.

Image with visual parallax effect