Temamøter

Rømskog Historielag har fra tid til annen et medlemsmøte med et lokalhistorisk tema.

Møtene er åpne for alle og vil bli annonsert.