Lagets webside

Rømskog Historielag ønsket i 2018 å presentere en egen webside, «romskoghistorielag.no». Styret har derfor fra mars 2018 engasjert Gunnar Hjorthaug til å etablere ei ny webside for Østfold Historielag. Han vil sammen med styrets leder administrere den nye siden den første tiden.