Planutvalget i Rømskog kommune vedtok  24 .oktober 2017 å sende forslag til Kulturminneplan 2018 – 22 ut på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14. Høringsfrist er satt til 27. desember 2017.

Kulturminneplanen for Rømskog kommune vil inngå som en del av «Delplan for idrettsliv, friluftsliv og kulturminner 2018 – 2022». (Tidligere ”Delplan for idrettsliv, friluftsliv og kulturbygg 2013 – 2017”.)

Dokumentene ligger som lenker i lista over. De kan også fås ved henvendelse kommunens servicetorg.
Merknader til planforslaget kan sendes kommunen innen 27. desember 2017 på epost til postmottak@romskog.kommune.no eller til postadresse: Enghaget 1, 1950  Rømskog. Alle skriftlige merknader blir journalført og forelagt politisk behandling. Spørsmål til planforslaget kan rettes til Rita Berget Lindblad på tlf 98 21 21 79 eller via epost rita.lindblad@romskog.kommune.no

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *